Ưu tiên nguồn nước sông Cái Nha Trang cho sinh hoạt, chăn nuôi

Thứ Ba, 26/05/2020, 23:49 [GMT+7]

Ưu tiên nguồn nước sông Cái Nha Trang cho sinh hoạt, chăn nuôi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc ưu tiên nguồn nước sông Cái Nha Trang để phục vụ cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi.


Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) về việc tạm dừng các trạm bơm cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên sông Cái Nha Trang (kể cả các trạm bơm sử dụng nguồn nước trên sông Chò) để ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi. UBND TP. Nha Trang, UBND huyện Diên Khánh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa khẩn trương xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành các trạm bơm do địa phương, đơn vị quản lý để tập trung cấp nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi.


UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh năm 2020; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá số lượng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do việc dừng cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp để đề xuất giải pháp hỗ trợ cụ thể; theo dõi, tham mưu UBND tỉnh điều phối sử dụng nguồn nước hiện có hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, hướng dẫn người dân sản xuất đúng mùa vụ, sử dụng nước tiết kiệm, kiên quyết không để người dân sản xuất trên diện tích đã khoanh vùng ngừng sản xuất để tránh thiệt hại. Trong trường hợp thời tiết có mưa, lưu lượng nước trên sông Cái được cải thiện, căn cứ lịch thời vụ, Sở NN-PTNT kịp thời tham mưu UBND tỉnh cho phép hoạt động lại các trạm bơm để phục vụ sản xuất…


Ngọc Khánh


 

.

các thông tin tiện ích