Hướng dẫn kinh phí chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thứ Ba, 26/05/2020, 22:59 [GMT+7]

Hướng dẫn kinh phí chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.


Theo đó, đối với ngân sách cấp huyện, cấp xã: chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách cấp mình và nguồn cải cách tiền lương (sau khi đảm bảo kinh phí tăng lương theo lộ trình) chi trả cho các đối tượng theo hướng cấp dưới thực hiện rà soát và cân đối từ nguồn ngân sách cấp mình, nếu vẫn không đảm bảo được thì báo cáo cấp trên để cân đối bổ sung kinh phí thực hiện. Đối với ngân sách cấp tỉnh: sử dụng 50% nguồn dự phòng, trong đó 30% ngân sách Trung ương bổ sung theo quy định, 70% quỹ dự trữ tài chính, nguồn cải cách tiền lương (sau khi đảm bảo kinh phí tăng lương theo lộ trình) để chi trả cho các đối tượng do cấp tỉnh quản lý và bổ sung cho các địa phương khi đề nghị.


Về nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng: đối tượng gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý sử dụng nguồn dự phòng và nguồn cải cách tiền lương. Đối tượng người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý: sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh. Đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm sử dụng nguồn như sau: 30% phần ngân sách Trung ương bổ sung ngân sách địa phương; 70% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh và nguồn cải cách tiền lương ngân sách các cấp…


V.G

 

.

các thông tin tiện ích