Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Thứ Sáu, 22/05/2020, 23:06 [GMT+7]

Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Trung ương Đoàn vừa có công văn gửi ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc về việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường.


Theo đó, cac cấp đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về ATGT; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tự giác chấp hành quy tắc giao thông. Đoàn, đội các cấp tiến hành kiểm tra chuyên đề và có hình thức phê bình, chấn chỉnh đối với những đội viên, đoàn viên, thanh niên điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái. Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua các diễn đàn, các buổi sinh hoạt để trao đổi và học tập những hành vi đẹp khi tham gia giao thông, xây dựng các tiêu chí văn hóa giao thông; đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông và xây dựng văn hóa giao thông vào các kỳ sinh hoạt định kỳ; hành vi vi phạm trật tự ATGT của đoàn viên được đưa vào đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm...


V.THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích