Phê duyệt lộ trình triển khai các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thứ Sáu, 22/05/2020, 22:32 [GMT+7]

Phê duyệt lộ trình triển khai các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải (GTVT) về lộ trình đầu tư xây dựng, vận hành các bãi đỗ xe, bãi đỗ xe tạm trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo đề xuất của Sở GTVT, lộ trình thực hiện các bãi đỗ xe tạm TP. Nha Trang như sau: Bãi đỗ xe tạm tại khu đất 170 Lê Hồng Phong trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 20-5, có thể vận hành vào ngày 31-5. Đối với bãi đỗ xe tạm khu đất kho cảng Bình Tân (7 - 10 Trường Sơn) sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trước ngày 15-6 để triển khai thực hiện vào ngày 30-6. Trước ngày 30-6, cơ quan chức năng sẽ trình phương án để UBND tỉnh phê duyệt Bãi đỗ xe tạm khu đất kho cảng Bình Tân 1A Phước Long và bãi đỗ xe tạm tại thôn Phước Trung, xã Phước Đồng để cùng vận hành trước ngày 15-7. Đối với các bãi đỗ xe theo quy hoạch, giao UBND TP. Nha Trang rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp để có thể triển khai đấu thầu sử dụng đất. Bãi đỗ xe số 3 khu vực trục đường Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng dự kiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch trước ngày 15-4; bãi đỗ xe khu đất 170 Lê Hồng Phong và bãi đỗ xe khu đất kho cảng Bình Tân hoàn thành trước ngày 30-10.


UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng và phạm vi quản lý có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng thời hạn quy định; trường hợp cần thiết được điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không quá 15 ngày so với tiến độ và phải báo cáo UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. UBND tỉnh giao Sở GTVT làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo tiến độ, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích