Đôn đốc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ Nhật, 15/12/2019, 22:51 [GMT+7]

Đôn đốc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Để góp phần huy động đầy đủ, kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách, tháng 11-2019, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế phải đôn đốc doanh nghiệp (DN) nộp thuế thu nhập DN.


Đạt kết quả khả quan


Thời gian qua, ngành Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định số người nộp thuế đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh….; đồng thời, giám sát các hồ sơ khai thuế nộp chậm hoặc không nộp để đôn đốc nộp đầy đủ, đúng hạn; kịp thời xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế còn đôn đốc các đơn vị nộp thuế thu nhập DN của các quý trước; đẩy mạnh việc giám sát kê khai hoàn thuế của người nộp thuế, tránh việc kê khai thấp, không sát thực tế. Bên cạnh đó, kiểm tra những DN, đơn vị có rủi ro cao về thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, hỗ trợ người nộp thuế; kiểm soát, hạch toán chứng từ đầy đủ...

 

Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế.

Hướng dẫn chính sách thuế cho người nộp thuế.


Ông Nguyễn Văn Trang - Trưởng phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Cục Thuế tỉnh cho biết, 11 tháng qua, toàn ngành Thuế tỉnh thu được 1.740 tỷ đồng tiền thuế thu nhập DN, đạt 100,3% dự toán pháp lệnh năm, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu tăng cao do một số DN có số nộp đột biến như: Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia phân bổ nộp thuế thu nhập DN về địa bàn Khánh Hòa tăng 42 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Vinpearl quyết toán thuế thu nhập DN từ chuyển nhượng bất động sản các năm trước tăng 103 tỷ đồng; Công ty Cổ phần An Viên nộp thuế thu nhập DN từ chuyển nhượng cổ phần tăng 49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số DN nộp hộ thuế nhà thầu do thi công và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho điện mặt trời tại Cam Lâm và các chủ đầu tư nhiệt điện BOT Vân Phong giải ngân đợt đầu cho các nhà thầu xây dựng sau khi khởi công.


Tăng cường rà soát, đôn đốc


Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều DN còn gặp khó khăn về tài chính, sản xuất kinh doanh để nợ thuế. Không ít trường hợp bỏ trốn, nghỉ kinh doanh thành lập DN mới hoặc mất tích... để lại khoản nợ thuế lớn rất khó thu hồi; các DN tự giải thể mà không thực hiện các thủ tục theo quy định. Tình trạng sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để gian lận thuế còn phức tạp...


Theo Tổng cục Thuế, qua rà soát việc thực hiện tạm nộp thuế thu nhập DN, một số DN có dấu hiệu chưa nộp thuế các quý năm 2019 đầy đủ, kịp thời. Vì vậy, ngày 22-11, Tổng cục Thuế có văn bản đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc rà soát, xác định số thuế thu nhập DN phải tạm nộp quý I, II, III năm 2019 trên cơ sở số liệu quyết toán thuế của DN những năm trước, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của DN, báo cáo tài chính quý...; đôn đốc DN thực hiện tạm nộp thuế chưa đầy đủ, kịp thời. Trên cơ sở danh sách các DN có số thuế tạm nộp thuế thu nhập DN 3 quý thấp hơn 60% số thuế ước phải nộp cả năm, các cục thuế phải phân công phòng thanh tra - kiểm tra thuế phân loại, rà soát dữ liệu. Đồng thời, rà soát, đôn đốc DN chưa nộp báo cáo tài chính quý; khai thác dữ liệu báo cáo tài chính quý của DN có lợi ích công chúng công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ quan thuế thông báo, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung các trường hợp không nộp sát số thuế thu nhập DN phát sinh theo quy định. Trường hợp DN không giải trình, nộp bổ sung thuế thu nhập DN tạm nộp quý thì cục thuế lập kế hoạch kiểm tra thuế để xử lý kịp thời các vi phạm.


Đối với DN thuộc đối tượng không phải lập báo cáo tài chính quý, cục thuế phải khai thác hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) và thông tin Tổng cục Thuế cung cấp, xác định số thuế thu nhập DN phải tạm nộp quý I, II, III năm 2019. Bên cạnh đó, cơ quan thuế liên hệ, đôn đốc người nộp thuế thực hiện tạm nộp thuế hoặc gửi văn bản yêu cầu người nộp thuế làm rõ kết quả sản xuất kinh doanh để có cơ sở xác định số thuế thu nhập DN phải tạm nộp…


Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế, phòng thanh tra - kiểm tra thuế tiếp tục đôn đốc việc thực hiện dự toán khoản thuế thu nhập DN tạm nộp của năm 2019 trên cơ sở rà soát thông tin kê khai, quyết toán năm 2018, 2019 của người nộp thuế quản lý. Căn cứ danh sách người nộp thuế có dấu hiệu chưa nộp đầy đủ, kịp thời thuế thu nhập DN tạm nộp các quý do Tổng cục Thuế cung cấp, các đơn vị đôn đốc ngay các tổ chức, DN nộp thuế theo quy định…


K.NGUYỄN

 

.

các thông tin tiện ích