Sửa đổi, bổ sung Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Thứ Hai, 10/06/2019, 13:58 [GMT+7]

Sửa đổi, bổ sung Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến được áp dụng từ ngày 10-6.
Khung giá dịch vụ xe ra, vào bến được áp dụng từ ngày 10-6.

Theo đó, quyết định này sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1, Điều 4 đối với xe loại 2 ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh. Cụ thể khung giá dịch vụ được quy định, cự ly đối với xe ghế ngồi: chạy dưới 100km khi ra vào bến sẽ có giá từ 1.000 - 1.250 đồng/ghế/xe, 1.200 - 1.500 đồng/ghế nằm (giường nằm)/xe, 2.400 đồng/xe ghế nằm (giường nằm cao cấp)/xe; xe chạy từ 100km đến dưới 200km có giá 2.000 đồng - 2.500 đồng/ghế ngồi/xe, 2.400 đồng - 3.000 đồng/ghế nằm (giường nằm)/xe, 4.800 đồng - 6.000/ghế nằm (giường nằm cao cấp)/xe; chạy từ 200km đến dưới 300km: 3.000 đồng - 3.600 đồng/ghế ngồi/xe, 3.600 đồng - 4.320 đồng/ghế nằm (giường nằm)/xe, 7.200 đồng - 8.640 đồng/ghế nằm (giường nằm cao cấp)/xe; từ 300km đến dưới 400km: 4.000 đồng - 4.600 đồng/ghế ngồi/xe, 4.800 đồng - 5.520 đồng/ghế nằm (giường nằm)/xe; 9.600 đồng - 11.040 đồng/ghế nằm (giường nằm cao cấp)/xe; từ 400km trở lên: 5.000 đồng - 5.570 đồng/ghế ngồi/xe; từ 6.000 đồng - 6.900 đồng/ghế nằm (giường nằm)/xe; 12.000 đồng -  13.800 đồng/ghế nằm (giường nằm cao cấp)/xe. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đồng thời quyết định này cũng bổ sung thêm Điểm C, Khoản 4, Điều 5: “Trên cơ sở khung giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh quy định tại Điều 4 nêu trên, các đơn vị quản lý, khai thác bến xe thực hiện kê khai giá dịch vụ xe ra, vào các bến xe với cơ quan chuyên môn phù hợp với thực tế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10-6.

Trước đó, ngày 12-7-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11 Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh với 3 chương, 5 điều. Trong đó,  Điểm a, Khoản 1, Điều 4 đối với xe loại 2 ra, vào các bến xe trên địa bàn tỉnh chưa có giá dịch vụ của xe ghế nằm/giường nằm cao cấp.

THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích