Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu

Thứ Hai, 10/06/2019, 21:32 [GMT+7]

Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu

UBND tỉnh vừa ban hành quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.


Quy chế này quy định chi tiết hoạt động phối hợp quản trị, cập nhật các phân hệ CSDL thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh để thực hiện các nội dung có tính chất phối hợp trong nghiệp vụ quản trị và sử dụng quy định tại Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.


Theo đó, các phân hệ CSDL phối hợp quản trị, cập nhật bao gồm: CSDL người dùng, CSDL thủ tục hành chính, CSDL khách hàng, CSDL kết quả giải quyết thủ tục hành chính.


Quy chế gồm 4 chương: quy định chung; quy trình phối hợp quản trị, cập nhật các phân hệ CSDL; trách nhiệm phối hợp quản trị, cập nhật các phân hệ CSDL; tổ chức thực hiện.


N.D

.

các thông tin tiện ích