Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thứ Hai, 10/06/2019, 21:25 [GMT+7]

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 2846 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả hội nghị giao ban báo chí 4 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc cung cấp thông tin cho báo chí.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, tích cực cung cấp thông tin rõ ràng cho báo chí và nhân dân về các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí tác nghiệp theo đúng quy định của Luật Báo chí, nhất là các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh hiện đang có nhiều thông tin trái chiều, dự án được nhiều dư luận quan tâm.


Khánh  Ninh

.

các thông tin tiện ích