Điều chuyển đối tượng được hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ

Thứ Năm, 14/03/2019, 23:34 [GMT+7]

Điều chuyển đối tượng được hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ

Ngày 11-3, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ban Dân tộc cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố điều chuyển đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ từ xã hết đối tượng thụ hưởng sang xã khác. UBND tỉnh cũng giao Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
 
 
Trước đó, Ban Dân tộc có văn bản đề xuất UBND cấp huyện được chủ động điều chuyển kế hoạch hỗ trợ từ xã không còn đối tượng sang những xã khác trên cùng địa bàn (với điều kiện tổng số hộ và kinh phí hỗ trợ hàng năm trên địa bàn huyện không thay đổi) đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả của chính sách nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo và cận nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Theo Ban Dân tộc, hàng năm mỗi xã được lựa chọn 10 hộ (gồm 7 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo) là đồng bào DTTS để hỗ trợ. Qua thời gian thực hiện chính sách (từ năm 2013 đến nay), trên địa bàn huyện Cam Lâm, Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và TP. Cam Ranh có xã đã hết đối tượng để hỗ trợ (do số hộ đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn xã ít), trong khi đó có những xã còn nhiều hộ thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng chưa được hỗ trợ vì số lượng hộ đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn xã nhiều.
 
 
Duy Nhật
 
.

các thông tin tiện ích