Xây dựng phương án kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã

Thứ Năm, 21/04/2016, 23:15 [GMT+7]

Ngày 21-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các sở, ngành liên quan tổ chức góp ý dự thảo Chỉ thị “Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh” của UBND tỉnh.


Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành liên quan đã thống nhất sửa đổi một số nội dung của dự thảo và phân cấp chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động kinh doanh, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, trong đó tập trung tại các nhà hàng, sân bay, cảng biển. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc đăng ký gây nuôi các loài động vật hoang dã; giám sát chặt chẽ việc gây nuôi theo quy định hiện hành. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đề án bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh… Sau cuộc họp, dự thảo chỉ thị này sẽ được hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


H.L
 

.

các thông tin tiện ích