Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

Thứ Sáu, 22/04/2016, 08:43 [GMT+7]

Tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT).


Theo đó, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động KDVT trên địa bàn tỉnh để kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, địa điểm kinh doanh… làm cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Cục Thuế tỉnh hướng dẫn và chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp với các phòng, ban liên quan theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động KDVT trên địa bàn chưa đăng ký kê khai thuế, có hành vi trốn thuế… xử lý theo quy định.


KHÁNH HÀ
 

.

các thông tin tiện ích