Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines từ ngày 1-4 đến 30-3-2014

Thứ Ba, 07/05/2013, 15:22 [GMT+7]

Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines từ ngày 1-4 đến 30-3-2014

HÀNH TRÌNH

Hạng Thương gia

Hạng Phổ thông

Thương gia linh hoạt

Linh hoạt 

Bán linh hoạt

Phổ thông tiết kiệm

Siêu tiết kiệm (*)

Giữa

JH

J

C

MH

M

KPX

LPX

QPX

NPX

RPX

EAP

PAP

Hà Nội

Nha Trang

 - 

     4,600,000

     4,000,000

 - 

     2,670,000

     2,400,000

     2,200,000

     2,000,000

      1,800,000

       1,550,000

      1,350,000

       1,150,000

Đà Nẵng

Nha Trang

 - 

     2,600,000

     2,200,000

 - 

      1,900,000

      1,700,000

       1,550,000

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

     2,200,000

     2,000,000

      1,700,000

      1,450,000

      1,450,000

      1,300,000

      1,200,000

       1,100,000

      1,000,000

        900,000

         750,000

        600,000

Điều kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua vé

Linh hoạt

Linh hoạt

Trong vòng 24 giờ sau khi chỗ được xác nhận

Trong vòng 24 giờ sau khi chỗ được xác nhận và tối thiểu trước 24h trước giờ khởi hành

Trong vòng 24 giờ sau khi chỗ được xác nhận và tối thiểu 72 giờ trước giờ khởi hành  

Kết hợp giá

Được phép giữa các giá khách lẻ ngoại trừ giá E/P

 Chỉ được phép kết hợp giữa giá E/P

Hoàn vé

 600.000 VNĐ/lần 

 300.000 VNĐ/lần 

 300.000 VNĐ/lần 

 600.000 VNĐ/lần 

 300.000 VNĐ/lần 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 300.000 VNĐ/ lần

Không được phép

Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 600.000 VNĐ/ lần

Thay đổi đặt chỗ

Được phép miễn phí

Được phép miễn phí

Được phép miễn phí

600.000 VNĐ/lần

Được phép miễn phí

Trước ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 300.000 VNĐ/ lần

Trước ngày khởi hành ghi trên vé: được phép với phí 600.000VNĐ/lần 

Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 600.000 VNĐ/ lần

Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé: không được phép

Đổi hành trình

600.000 VNĐ/lần

 

300.000 VNĐ/lần

 300.000 VNĐ/lần 

600.000 VNĐ/lần

 300.000 VNĐ/lần 

Trước ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 300.000 VNĐ/ lần

Không được phép

Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé được phép với phí 600.000 VNĐ/ lần

Nâng giá và hạng đặt chỗ

-

Được phép nâng lên giá J và hạng đặt chỗ J (miễn phí nâng hạng)

Được phép nâng lên giá JH và hạng đặt chỗ J (miễn phí nâng hạng)

Được phép nâng lên giá C/J/D và hạng đặt chỗ tương ứng ( miễn phí nâng hạng)

 - Trước ngày khởi hành ghi trên vé: Được phép nâng lên hạng đặt chỗ cao hơn còn chỗ, với phí 300.000 VNĐ/lần.

- Trước ngày khởi hành ghi trên vé: chỉ được phép nâng lên hạng E với phí 600.000VNĐ/lần. Nâng lên các hạng khác không được phép.

 - Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé:  hạng đặt chỗ cao hơn còn chỗ, với phí 600.000 VNĐ/lần

- Vào/Sau ngày khởi hành ghi trên vé: không được phép 

Giá cho trẻ em (từ 2 đến 12 tuổi) và trẻ nhỏ có sử dụng chỗ

Bằng 75% giá áp dụng

Giá cho trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi)

Không sử dụng chỗ: Bằng 10% giá áp dụng người lớn

Sử dụng chỗ: Không áp dụng

Giá cho người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên)

Không áp dụng

Giảm 15% giá áp dụng

Không áp dụng

     
 

 - Mức giá trên là mức giá một chiều, giá cho hành trình khứ hồi bằng 2 lần giá một chiều.

 - Mức giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT, lệ phí sân bay và các lệ phí khác.

 - Hiệu lực khởi hành: Từ ngày 1-4-2013

 - (*) Đây là mức giá đặc biệt với số chỗ có hạn và điều kiện áp dụng kèm theo.

- Mọi trường hợp nâng hạng đặt chỗ chỉ áp dụng trong cùng mùa ( muốn nâng hạng khác mùa phải hoàn vé và xuất vé mới.)

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích