Lễ 30-4 & 1-5

Bảng giờ tàu khách tăng cường: Chiều Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 30/03/2013, 23:52 [GMT+7]

 

MÁC TÀU KM SN3 SN5 SN7 SN9 SN11
Hành Trình 10h 00' 11h 21' 12h 25' 09h 52' 09h 35'
Nha Trang Đến          
Đi  16:25 18:30 19:25 22:30 23:10
Tháp Chàm 93   20:16 22:43    
  20:19 22:46    
Phan Thiết 226          
         
Bình Thuận  236          
         
Gia Huynh  299          
         
Biên Hòa  382   5:03 6:29   7:54
  5:06 6:32   8:02
Sài Gòn 411 2:25 5:51 7:50 8:22 8:45
         


 

.

các thông tin tiện ích