Bảng giờ tàu - Chiều Nha Trang đi TP. Hồ Chí Minh (Từ nay đến 1-5-2013)

Thứ Sáu, 22/03/2013, 20:14 [GMT+7]

I. Bảng giờ tàu Thống Nhất

 

MÁC TÀU SE1 SE3 SE5 SE7 TN1 SE21
Nha Trang 20:28 22:03 19:40 7:37 16:46 21:19
20:33 22:08 19:45 7:42 16:58 21:34
Tháp Chàm 22:04   21:17 9:11 18:48 23:17
22:07   21:23 9:13 18:51 23:20
Bình Thuận        11:41 21:57 3:01
      11:44 22:23 3:04
Long Khánh         1:05 5:00
        1:08 5:02
Biên Hòa      3:56 14:21 2:12 6:04
    3:59 14:25 2:15 6:07
Sài Gòn 4:10 5:00 4:40 15:05 3:03 7:00
           


 

II. Bảng giờ tàu khách địa phương
 

MÁC TÀU SQN1 SNT1 N11
Nha Trang 19:56   16:30
20:11 19:00  
Tháp Chàm 21:48 20:50  
21:51 20:53  
Phan Thiết      
     
Bình Thuận  1:23    
2:21    
Gia Huynh       
     
Biên Hòa  5:21    
5:24    
Sài Gòn 6:10 3:56  
     

 

.

các thông tin tiện ích