Lễ 30-4 & 1-5

Bảng giờ tàu khách tăng cường: Chiều TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang

Thứ Bảy, 30/03/2013, 23:52 [GMT+7]

 

MÁC TÀU KM SN4 SN6 SN8 SN10 SN12 SN14
Hành Trình 10h 00' 10h 02' 11h 29' 11h 15' 11h 08' 11h 10'
Sài Gòn Đến            
Đi 17:30 20:20 20:50 21:25 21:55 22:20
Biên Hòa  29   21:07 21:37 22:12    
  21:10 21:40 22:15    
Gia Huynh 112            
           
Bình Thuận  175            
           
Phan Thiết 187            
           
Tháp Chàm 318   4:42 6:15 6:53   7:42
  4:45 6:18 6:56   7:45
Ngã Ba 362            
           
Nha Trang 411 3:30 6:22 8:19 8:40 9:03 9:30
           

 

.

các thông tin tiện ích