10:10, 04/10/2022

Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo Về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thông báo Về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa.


1. Tên Dự án chuyển nhượng: Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ New Galaxy Nha Trang (New Galaxy Nha Trang).


2. Vị trí: Lô đất HH-A, Khu đô thị biển An Viên, phường Vĩnh Nguyên và phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. Nhà đầu tư chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land.


4. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Lan.