Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá

Thứ Ba, 05/01/2021, 22:23 [GMT+7]

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thông báo đấu giá


Người có tài sản đấu giá: Ông Phạm Tấn Minh


1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 5110113, hồ sơ gốc số 187/2002 do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15-7-2002, xác nhận chuyển nhượng cho bà Hà Thị Thu Hồng ngày 19-7-2013, diện tích đất: 83,44m2, đất ở đô thị, tóp hậu hình dáng không vuông vức, nhà 3 tầng đã cũ.


2. Giá khởi điểm: 6.470.000.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng), đặt trước: 647.000.000 đồng.


3. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp, không quy định số vòng, hình thức đấu trả giá lên.


4. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 31-12-2020 đến 10 giờ ngày 15-1-2021.


5. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ ngày 18-1-2021, 31 Thoại Ngọc Hầu, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang.


6. Thời gian xem tài sản: Ngày 11-1-2021 và 12-1-2021 (trong giờ hành chính).


7. Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ: Tầng 2, 31 Thoại Ngọc Hầu, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0866.772.972.

.

các thông tin tiện ích