Thông báo mời chào giá

Thứ Ba, 22/12/2020, 22:45 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá


V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập vào đường link bên dưới:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-baomoi-chao-gia-v-v-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-con-trung-chuot-nam-2021-tai-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ báo giá: 9 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa. Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kế hoạch tài chính. Tel: 0983735799


- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp, quyết định thành lập đơn vị/tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 04 năm


- Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống vật chủ, trung gian truyền bệnh, vật thể mang bệnh truyền nhiễm, các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại các khu vực cửa khẩu, khu vực hạn chế theo quy định của pháp luật.


- Có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt côn trùng, chuột thực hiện liên tục trong thời gian 12 tháng (01 năm) với giá trị tối thiểu ≥ 90 triệu đồng.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 

.

các thông tin tiện ích