Thông báo mời chào giá

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:31 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2020 cho cán bộ, công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2020 cho cán bộ, công nhân viên – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/noi-bo/thong-bao-moi-chao-gia-2


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 26 tháng 11 năm 2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Thông tin liên hệ: Ông Trần Văn Đông – Phòng Kỹ thuật hạ tầng – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Tel: 090 354 5082

3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với TCT


Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

 

.

các thông tin tiện ích