Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Thứ Sáu, 20/11/2020, 23:26 [GMT+7]

Thông báo Mời chào giá


V/v: Sửa chữa hệ truyền động của các cổng ra/vào sân bay Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục Sửa chữa hệ truyền động của các cổng ra/vào sân bay (cổng số 1A, cổng
01, cổng số 02, cổng số 03).


Đề nghị các đơn vị quan tâm và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu công việc: Nội dung chào giá theo link: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanhnghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-he-truyen-dong-cua-caccong-ra-vao-san-bay


2. Yêu cầu kỹ thuật: Sửa chữa xe:


- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: 15h ngày 24/11/2020.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


- Địa chỉ: Phòng Văn thư – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Phường Cam Nghĩa – thành phố Cam Ranh.


- Điện thoại: (0258) 3989988 / 3989918; Fax: (0258) 3989908 / 3989906


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Ông: Tạ Hồng Quảng – Đội Phó Đội bảo trì hạ tầng - Phòng Kỹ thuật hạ tầng – Cảng HKQT Cam Ranh.


- Tel: 0977.209.365.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.


- Có kinh nghiệm trong việc sửa chữa các các cổng vào/ra (sân bay).

 

.

các thông tin tiện ích