Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo chào hàng cạnh tranh

Thứ Bảy, 11/07/2020, 06:02 [GMT+7]

 Thông báo chào hàng cạnh tranh


Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa


Tên gói thầu: Gia công cặp tài liệu làm quà tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII


Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa


Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 15/7/2020 đến trước 15 giờ, ngày 21/7/2020 (trong giờ hành chính)


Địa chỉ phát hành HSYC chào hàng: Phòng Quản trị - Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3814223; Fax: 0258.3816138.


Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Chậm nhất trước 15 giờ ngày 21/7/2020 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích