Thông báo đấu giá tài sản

Thứ Sáu, 26/06/2020, 21:40 [GMT+7]

Thông báo đấu giá tài sản


Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức đấu giá tài sản sau:


* Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 105 đường Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa).


1. Tên tài sản:


1.1 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 624 (một phần), tờ bản đồ số 03 có địa chỉ tại: xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 541827, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 00020 QSDĐ/VPNT, do UBND TP. Nha Trang cấp ngày 05/12/2000 cho ông Trần Đình Dũng.


1.2 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 811 (trích 1 phần thửa (624+740), tờ bản đồ số 03 có địa chỉ tại xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 654609, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H33224, do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 28/10/2009 cho ông Trần Đình Thắng.


2. Giá khởi điểm: 5.871.107.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm bẩy mươi mốt triệu, một trăm lẻ bảy nghìn đồng).


Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng và các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật, kể cả thuế thu nhập cá nhân của người bán do người mua chịu.


3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 1.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).


4. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/6/2020 đến 16h30’ ngày 06/7/2020.


5. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 24/6/2020 và 25/6/2020 (Trong giờ hành chính).


6. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 06/7/2020 đến 16h30’ ngày 07/7/2020 (trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời hạn).


7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 16h00’ Ngày 09/7/2020 - Phòng đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa.


8. Địa điểm đăng ký, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Khánh Hòa, Địa chỉ (Phòng 3 - Tầng 2 - Khu Văn phòng Vinalines Nha Trang).


34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). ĐT: 024.62843536.

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 143 giây...