10:06, 25/06/2020

Thông báo nhu cầu mua sắm tài sản

Tên thiết bị: Máy lạnh Trane; Model: TWE24ED/TTA240ED; Công suất: 243.000 BTU/h; Chất lượng: Mới 100%; Xuất xứ: Thái Lan; Năm sản xuất 2020.

 

Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa - Chi nhánh Tổng Công ty Khánh Việt thông báo nhu cầu mua sắm tài sản:

Tên thiết bị: Máy lạnh Trane; Model: TWE24ED/TTA240ED; Công suất: 243.000 BTU/h; Chất lượng: Mới 100%; Xuất xứ: Thái Lan; Năm sản xuất 2020.

Số lượng: 2 bộ

- Thời gian phát hành Bản yêu cầu chào giá: Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 29/6/2020.


- Thời điểm kết thúc nhận chào giá: 24 giờ ngày 30/6/2020.


- Liên hệ để nhận Bản yêu cầu chào giá: Phòng Tổ chức Hành chính - Điện thoại: 02583.888148;
Email: nmtlkh@khatoco.com.