09:06, 09/06/2020

Thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: "Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh".

Thông báo mời chào giá


Hạng mục: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh”


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với hạng mục thực hiện vui lòng truy cập theo link sau:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noidoanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-sua-chua-thaythe-linh-kien-cho-he-thong-luu-dien-du-phong-ups-60kva-nha-gat1-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 9h00 ngày 15/06/2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh


- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh –    TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.


- Tel: (0258) 3989988


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Long (SĐT: 0917.341.299); Ông Lê Ngọc Chinh (SĐT: 0905.398023).