09:06, 29/06/2020

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐTKDV ngày 23/06/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa


Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-ĐTKDV ngày 23/06/2020 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa


1. Thông tin chung về doanh nghiệp:


- Địa chỉ: Số 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


- Điện thoại: 0258.3881161 Fax: 0258.3881675


- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác thủy sản biển; Khai thác thủy sản nội địa; Nuôi trồng thủy sản nội địa; Sản xuất giống thủy sản; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;


- Vốn điều lệ: 14.760.000.000 đồng.


2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa.


3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng Khoán BOS


4. Cổ phần chào bán:


- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu


- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 132.200 (chiếm tỷ lệ 8,96% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực
góp trong vốn điều lệ).


- Giá khởi điểm để đấu giá: 32.200 đồng/cp


- Bước giá: 100 đồng/cổ phần -B ước khối lượng: 100 cổ phần


- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 132.200 cổ phần


- Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 132.200 cổ phần


- Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 132.200 cổ phần


5. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá


- Công bố thông tin từ ngày 30/06/2020 tới ngày 17/07/2020 tại:


* 03 (ba) số liên tiếp của 01 tờ báo Trung ương (phát hành toàn quốc), 01 tờ báo địa phương (phát hành tại
địa phương nơi Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đăng ký hoạt động) và 01 tờ báo địa phương của Thành phố Hà Nội.


* Công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS: www.bos.vn


* Công bố thông tin tại trụ sở chính và trên website của SCIC: www.scic.vn


* Công bố thông tin tại trụ sở chính và trên website của KSE: www.khaspexco.com.vn


- Thời gian đăng ký: từ 8 giờ ngày 30/06/2020 đến 16 giờ ngày 17/07/2020.


- Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: từ 8 giờ ngày 30/06/2020 đến 16 giờ ngày 17/07/2020.


- Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán BOS


Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội


6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:


- Thời gian: 14giờ 30 phút ngày 22/07/2020


- Địa điểm: m Công ty cổ phần Chứng khoán BOS


. Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà văn phòng 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

. Điện thoại: (84-24) 3936 8366 Fax: (84-24) 3936 8377.


7. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:


- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: từ ngày 23/07/2020 đến ngày 31/07/2020.


- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: từ ngày 29/07/2020 đến ngày 31/07/2020.