Thông báo tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới

Thứ Năm, 16/07/2020, 00:36 [GMT+7]

Thông báo Về việc tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới


Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, TP. Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá: quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới.


- Thời gian trúng đấu giá khai thác điểm giữ xe là 01 năm (12 tháng).


- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá:


Từ 8 giờ ngày 14/7/2020 đến trước 16 giờ ngày 23/72020 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).


- Giá khởi điểm như sau:


+ Bãi giữ xe Huỳnh Thúc Kháng: 422.000.000 đ/năm.


+ Bãi giữ xe Võ Trứ: 355.000.000 đ/năm.


- Hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:


+ Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000 đ/bộ/1 bãi xe.


+ Tiền đặt trước (tối thiểu là 5% của giá khởi điểm):


* Bãi xe Huỳnh Thúc Kháng: 21.100.000 đ.


* Bãi xe Võ Trứ: 17.750.000 đ.


- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/7/2020 tại Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).


- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp


- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.


- Mỗi tổ chức hoặc cá nhân có thể tham gia đấu giá 1 hoặc 2 điểm giữ xe nhưng phải nộp hồ sơ riêng cho từng điểm giữ xe một.


- Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới, địa chỉ 49 đường Ngô Gia Tự (gặp bà Nguyễn Thị Hồng Vân), điện thoại: (0258) 3510262.


Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, TP. Nha Trang thông báo các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định đăng ký tham gia.

.

các thông tin tiện ích