Thông báo đấu giá tài sản

Thứ Hai, 13/07/2020, 23:30 [GMT+7]

 Thông báo đấu giá tài sản


1, Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Phú Yên.


Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


2, Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;


3, Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00, ngày 20/7/2020 - Tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


4, Tên tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm, gồm: Tàu vỏ thép Xuân Thành 1, số đăng ký: PY - 99999-TS, ký hiệu máy chính: DOOSAN-V222TLM, số máy: 511079, công suất: 800HP và trang thiết bị, ngư lưới cụ. Giá khởi điểm: 1.915.484.711 đồng.


5, Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/7/2020 đến 16 giờ 00, ngày 17/7/2020 - Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên; Điện thoại: 0257.3843937)

.

các thông tin tiện ích