Thông báo bán đấu giá cổ phần

Chủ Nhật, 12/07/2020, 22:40 [GMT+7]

Thông báo bán đấu giá cổ phần

Công ty Cổ phần In và thương mại Khánh Hòa thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần in và thương mại Khánh Hòa do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sổ xố kiến thiết Khánh Hòa sở hữu


1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA


Địa chỉ: Số 08 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa


2. Điện thoại: (0258) 3510286 - Fax: (0258) 3510285


Ngành nghề kinh doanh chính: In ấn


3. Tên tổ chức chào bán cổ phần: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA


Địa chỉ: Số 3, đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: (0258) 3822417 - Fax: (0258) 3824317


4. Thông tin chứng khoán chào bán:


Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa


Số lượng chứng khoán chào bán: 75.000 cổ phần.


Giá khởi điểm: 28.000 đồng/ cổ phần.


5. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Văn phòng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa


Số 3, đường Pasteur, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


6. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 05/08/2020


7. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá đã ban hành.


8. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giá:

 
9. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá đã ban hành.


10. Thời gian nộp tiền trúng đấu giá: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 12/08/2020


11. Thời gian trả cọc: Từ ngày 06/08/2020 đến ngày 12/08/2020


Hồ sơ cuộc bán đấu giá vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: bvsc.com.vn, www.xosokhanhhoa.com.vn

.

các thông tin tiện ích