10:01, 06/01/2021

Thông báo mất giấy tờ

Tôi tên là Trần Phan Hoàng Sinh, thường trú số 10 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang có làm thất lạc bộ hồ sơ gồm có:


1. Hợp đồng mua bán căn hộ số 397/HĐMBCH-OC1B ngày 23-10-2017;


2. Văn bản chuyển nhượng HĐMBCH;

Thông báo mất giấy tờ


Tôi tên là Trần Phan Hoàng Sinh, thường trú số 10 Lê Thành Phương, phường Phương Sài, TP. Nha Trang có làm thất lạc bộ hồ sơ gồm có:


1. Hợp đồng mua bán căn hộ số 397/HĐMBCH-OC1B ngày 23-10-2017;


2. Văn bản chuyển nhượng HĐMBCH;


3. Biên bản bàn giao căn hộ, biên bản bàn giao thiết bị, bản cam kết của căn hộ 24-02 Tòa OC1B Mường Thanh Viễn Triều;


4. Phiếu thu đợt 1,2,3,4,5 (bản gốc);


5. Phiếu thu bảo trì 2% (bản gốc);


6. Phiếu thu công tơ điện, nước (bản gốc)


Ai nhặt được xin liên hệ tại địa chỉ trên, tôi xin cảm ơn.