Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 02/01/2018, 22:25 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 28/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn PD/15P, từ số 0000146 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Phúc Định, mã số thuế: 4201651908, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 Lê Đại Hành, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 28/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DK/14P, từ số 0000448 đến số 0001000 của Công ty Cổ phần Đại Khang, mã số thuế: 4201067107, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 156KB Lạc Thiện, P. Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.
3. Kể từ ngày 29/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TM/13P, từ số 0000043 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Thành Mỹ, mã số thuế: 4201565455, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 194/14A đường 2/4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 26/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, số 0050073 của Công ty TNHH Huy Hoàng, mã số thuế: 4201134836, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 1, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 26/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TK/15P, từ số 0000101 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Tổ Kiến, mã số thuế: 4201569202, địa chỉ trụ sở kinh doanh:  Tổ 5, thôn Phú Trung, xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 27/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/14P, từ số 0000290 đến số 0000294 của Công ty TNHH T&T, mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 Đại lộ Hùng Vương, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 27/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn KH/13P, từ số 0000142 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng IVCON Khánh Hòa, mã số thuế: 4201547939, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 17, P. Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 27/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000029 đến số 0000032 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại ACC Vina, mã số thuế: 4201662794,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 28/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000033 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại ACC Vina, mã số thuế: 4201662794, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Thuận Lợi, P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10.  Kể từ ngày 27/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/11P, từ số 0000141 đến số 0000250 của Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Thành Tân,  mã số thuế: 4201123584,  địa chỉ trụ sở kinh doanh: 42B Quốc lộ I, Tổ dân phố Lộc Thành, P. Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 28/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/13P, số 0001483 của Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Thiên Phú Phát, mã số thuế: 3600869647-001, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đông Núi Hòn Ngang, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 29/12/2017, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn LY/16T, từ số 0000381 đến số 0002500 và ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DS/17P, từ số 0000026 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Sơn, mã số thuế: 4200610761, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 08 Phan Bội Châu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích