Khánh Sơn: Bước chuyển trong cải cách hành chính

Thứ Năm, 16/03/2023, 23:04 [GMT+7]

Khánh Sơn: Bước chuyển trong cải cách hành chính

5 năm qua, nhờ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Khánh Sơn đã có những bước chuyển mang tính đột phá.


Chuyển biến từ địa phương, đơn vị


Năm 2021, xã Sơn Trung có chỉ số CCHC xếp thứ 7/8 xã, thị trấn của huyện Khánh Sơn. Đến hết năm 2022, xã đã vươn lên dẫn đầu khối các xã, thị trấn và đạt loại tốt, với chỉ số CCHC đạt 89,2%. Theo ông Phan Trường Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Trung, năm qua, xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Cụ thể, địa phương kịp thời xử lý những phản ánh, vướng mắc của nhân dân về TTHC, hành vi hành chính của cán bộ, công chức; việc tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng theo quy định từ việc tiếp nhận, chuyển, xử lý trên hệ thống phần mềm…

 

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện Khánh Sơn. Ảnh: Đinh Luận

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện Khánh Sơn. Ảnh: Đinh Luận


Năm 2022, Phòng Tư pháp huyện đã giải quyết tốt lĩnh vực hộ tịch, chứng thực với 100% hồ sơ đều giải quyết đúng và trước hạn; hồ sơ hộ tịch được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%. Có được kết quả đó là nhờ lãnh đạo phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp để hồ sơ trễ hạn, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông; thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.


Nhiều giải pháp hiệu quả


Những năm qua, công tác CCHC được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ một huyện có chỉ số thấp, xếp hạng trung bình 2 năm liên tiếp (năm 2016 và 2017), huyện Khánh Sơn đã vươn lên xếp loại tốt trong 5 năm liền (từ năm 2018 đến 2022). Để đạt được kết quả trên, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, nhân dân đối với công tác CCHC. Chất lượng, tiến độ giải quyết TTHC được nhanh gọn, kịp thời, đúng pháp luật. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng theo yêu cầu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước đạt kết quả tốt…


Theo ông Nguyễn Văn Nhuận - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, để cải thiện chỉ số xếp hạng CCHC, Ban Chỉ đạo CCHC huyện đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì những nội dung đã thực hiện và được các cấp đánh giá tốt; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở những nội dung còn yếu, thực hiện chưa tốt, chưa hiệu quả. Từ đó, tìm nguyên nhân, hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục. Hàng năm, UBND huyện đã xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch trên các lĩnh vực CCHC với các nội dụng cụ thể và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.


Bên cạnh đó, huyện tập trung cải cách thể chế; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu trong triển khai nhiệm vụ CCHC; ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008… Công tác CCHC và kiểm soát TTHC được thực hiện chủ động, thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện.


Thực hiện cải cách, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, UBND huyện đã chủ động xây dựng phương án, đề xuất UBND tỉnh quyết định giải thể Trung tâm Dịch vụ thương mại huyện; trình HĐND huyện ra nghị quyết giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đến cuối năm 2022, huyện đã tinh giản được 40% số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2016. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn được huyện đặc biệt quan tâm. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Những kết quả tích cực đạt được trong công tác CCHC đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua.


Giang Đình

 

.

các thông tin tiện ích