Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Vạn Ninh

Thứ Năm, 22/08/2019, 22:36 [GMT+7]

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Vạn Ninh

Ngày 22-8, đoàn kiểm tra số 4 của tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Vạn Ninh.


Theo báo cáo, thời gian qua, các cơ quan trên địa bàn huyện đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt các giải pháp cải cách hành chính; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho khách hàng qua phần mềm một cửa điện tử. Từ ngày 1-1 đến 25-6, đã tiếp nhận 132 hồ sơ, đã giải quyết 126 hồ sơ; trong đó, giải quyết đúng hạn 122 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,8%, trễ hạn 4 hồ sơ (3,2%); tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 tại UBND huyện đạt 53,7%, vượt kế hoạch đề ra là 35%.


UBND huyện Vạn Ninh kiến nghị Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình giải quyết thủ tục hành chính thống nhất giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh, với quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Đoàn kiểm tra đề nghị huyện quan tâm nhân lực, đầu tư hệ thống máy móc tại bộ phận một cửa điện tử để thực hiện nhanh chóng và thuận lợi các thủ tục hành chính.


HOÀI DUY

.

các thông tin tiện ích