Quy định về hình thức trả lương

Thứ Tư, 20/04/2022, 22:28 [GMT+7]

Quy định về hình thức trả lương

Hỏi: Tôi là công nhân cơ khí, nhận lương khoán. Tuy nhiên, với cách tính lương này, tôi phải làm thêm giờ mới hoàn thành công việc. Vì thế sắp đến, tôi muốn thay đổi cách tính lương theo thời gian có được không? Xin hỏi quy định pháp luật về vấn đề này như thế nào?


(Phạm Tiến Dũng, Nha Trang)


. Trả lời: Theo Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019 về hình thức trả lương thì người sử dụng lao động và người lao động được quyền thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.


Quy định này được Chính phủ quy định rõ hơn tại Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, hình thức trả lương được quy định cụ thể như sau:


+ Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Cụ thể: Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc; tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần; tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định.


+ Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.


+ Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.


Như vậy, ông có thể căn cứ vào quy định trên để lựa chọn hình thức trả lương phù hợp để có thể thỏa thuận với chủ cơ sở khi ký lại hợp đồng.


Luật gia Minh Hương

.

các thông tin tiện ích