Cách thức xác định mức độ khuyết tật

Thứ Tư, 20/04/2022, 05:33 [GMT+7]

Cách thức xác định mức độ khuyết tật

Hỏi: Cháu tôi bị bệnh đã điều trị ổn định nhưng di chứng để lại cháu bị yếu một bên chân tay, bước đi khó khăn và tay không cầm viết được. Chúng tôi muốn xin xác nhận khuyết tật cho cháu, xin hỏi việc này được thực hiện thế nào?


Phan Quang (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)Trả lời: Theo Luật Người khuyết tật, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.


Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (gọi tắt là Hội đồng) được Chủ tịch UBND cấp xã thành lập thực hiện. Trong các trường hợp: Hội đồng không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật; người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng; có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng không khách quan, chính xác thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng giám định y khoa thực hiện.


Theo Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện, khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật thì người đề nghị hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm hồ sơ gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Nhận được đề nghị, Chủ tịch Hội đồng gửi văn bản tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học; tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; lập hồ sơ, biên bản kết luận.


Việc xác định mức độ khuyết tật được Hội đồng tiến hành bằng phương pháp quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội (ban hành kèm theo Thông tư 01) và các phương pháp đơn giản khác để xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật.


Sau khi có kết luận của Hội đồng, Chủ tịch UBND cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng và cấp giấy xác nhận khuyết tật.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích