Điều kiện để người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở

Thứ Tư, 29/11/2017, 00:00 [GMT+7]

Điều kiện để người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở

Hỏi: Xin cho biết chế độ hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng được quy định cụ thể thế nào?


Hoàng Mạnh (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15-6-2013), người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ về nhà ở khi có đủ các điều kiện sau đây:


1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:


a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945;


 b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;


c) Thân nhân liệt sĩ;


d) Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;


đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;


e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;


g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;


h) Bệnh binh;


i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;


k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;


l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;


m) Người có công giúp đỡ cách mạng.


2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ phải phá dỡ để xây mới nhà ở hoặc phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.


Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây mới nhà ở; mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.


Việc hỗ trợ về nhà ở nói trên được thực hiện đối với hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích