Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp

Thứ Ba, 21/11/2017, 08:08 [GMT+7]

Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản trợ cấp

Hỏi: Theo thỏa ước lao động tập thể thì công ty sẽ trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn mức quy định của Luật Lao động. Vậy, khi công ty trả trợ cấp thôi việc như trên thì chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thực hiện như thế nào và sẽ thực hiện việc khấu trừ theo lũy tiến từng phần hay khấu trừ 10%?


Trả lời: Trường hợp công ty có chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động theo mức quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.


Trường hợp công ty chi trả khoản trợ cấp cao hơn mức trợ cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.


Đối với khoản trợ cấp nếu được chi trả trong thời gian người lao động đang làm việc tại công ty thì thực hiện trích nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Đối với khoản trợ cấp nếu được chi trả sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thì công ty thực hiện khấu trừ 10% trước khi chi trả cho cá nhân nếu khoản chi này từ 2 triệu đồng/lần trở lên.


N.K (Theo Website của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 

.

các thông tin tiện ích