Chỉ có cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân

Thứ Hai, 20/11/2017, 00:14 [GMT+7]

Chỉ có cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân

Hỏi: Xin hỏi các tổ chức chính trị - xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho công dân theo Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 không?


Nguyễn Văn Chính
(Phường Phước Long, TP. Nha Trang)Trả lời: Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 6-4-2016. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018. Theo  đó, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân là trách nhiệm của Nhà nước. Luật này quy định cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra trừ trường hợp thông tin công dân không được phép tiếp cận. Đối với trường hợp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.  Riêng đối với UBND cấp xã thì bên cạnh cung cấp thông tin do mình tạo ra còn cung cấp thông tin do mình nhận được.


Như vậy, các tổ chức chính trị - xã hội không có nghĩa vụ cung cấp thông tin vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Tiếp cận thông tin, chỉ có cơ quan nhà nước có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 

.

các thông tin tiện ích