Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can trong hai trường hợp

Thứ Tư, 01/11/2017, 04:55 [GMT+7]

Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can trong hai trường hợp

Hỏi: Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can trong trường hợp nào?


                           Lê  Minh T. (TP. Nha Trang)


Trả lời: Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can trong hai trường quy định tại khoản 4 Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018), cụ thể:


1) Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết đinh khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng cơ quan điều tra không thực hiện.


2) Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra nếu Viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà


 

.

các thông tin tiện ích