Hùn đất vào công ty có phải nộp thuế?

Thứ Tư, 18/10/2017, 06:09 [GMT+7]

Hùn đất vào công ty có phải nộp thuế?

Hỏi: Tôi góp vốn vào công ty bằng giá trị quyền sử dụng đất. Xin hỏi tôi có phải chịu thuế thu nhập cá nhân và phí trước bạ hay không?

Phạm Hùng Cường (huyện Cam Lâm)


Trả lời: Do việc góp vốn không phát sinh thu nhập nên ông không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.


Đối với lệ phí trước bạ, Luật Doanh nghiệp quy định: Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó, hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ.


Mặt khác, theo Thông tư 124/2011/TT-BTC cũng quy định: Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã; doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn trả lại cho tổ chức, cá nhân bằng chính tài sản do tổ chức, cá nhân đã góp vốn trước đây.


Như vậy, việc ông dùng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn vào công ty sẽ không chịu thuế thu nhập cá nhân và không phải đóng lệ phí trước bạ.


Luật gia Minh Hương
 

.

các thông tin tiện ích