Lao động mùa vụ có bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Thứ Hai, 16/10/2017, 07:00 [GMT+7]

Lao động mùa vụ có bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Hỏi: Tôi đang làm việc cho một xưởng chế biến, nhưng chỉ là công việc theo mùa vụ. Xin cho biết tôi có thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không?


                      Tường An
(phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh)


Trả lời: Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.


Luật Việc làm năm 2013 quy định, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc như sau:


a) HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;


b) HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;


c) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.


Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều HĐLĐ thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


Những người lao động theo các loại hợp đồng đã dẫn đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


Trường hợp của bạn, nếu giao kết HĐLĐ theo mùa vụ thuộc loại nêu trên thì thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích