Xây dựng 4 chốt bảo vệ trong rừng căm xe Ninh Tây

Thứ Hai, 23/03/2020, 21:56 [GMT+7]

Xây dựng 4 chốt bảo vệ trong rừng căm xe Ninh Tây

Theo lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, với thực trạng rừng căm xe Ninh Tây liên tục bị phá, lấn chiếm đất trong thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cấp bách để bảo vệ diện tích rừng tại đây. Trong đó, biện pháp trước mắt là phân chia 424ha rừng căm xe thành 4 khu vực trọng điểm để tổ chức quản lý bảo vệ. Tại 4 khu vực trọng điểm này, đơn vị xây dựng 4 chốt bảo vệ trong rừng, bố trí 13 nhân viên chuyên trách bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì lực lượng liên ngành bảo vệ rừng căm xe, hỗ trợ lực lượng chuyên trách của ban quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giữ rừng.


Về lâu dài, đơn vị chủ rừng tiến hành lập phương án khoanh nuôi tái sinh, phục hồi lại rừng trên diện tích các đối tượng lấn chiếm trái phép và trên diện tích đất trống; lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng kết hợp sản xuất nông lâm dưới tán rừng…


H.L

.

các thông tin tiện ích