Ngành ngân hàng: Duy trì tăng trưởng

Thứ Tư, 11/12/2019, 23:39 [GMT+7]

Ngành ngân hàng: Duy trì tăng trưởng

Năm 2019, ngành Ngân hàng thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ được đà tăng trưởng ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.


Triển khai đồng bộ các giải pháp


Năm 2019, ngành Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 14% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, giữ tăng trưởng tín dụng và lãi suất hợp lý, mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tiếp tục thực hiện điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, giữ ổn định các mức lãi suất điều hành và chỉ đạo tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý. Thời điểm gần cuối năm, NHNN điều chỉnh giảm lãi suất điều hành để tạo tiền đề giảm lãi suất cho vay. Tại Khánh Hòa, ngành NH đề ra chỉ tiêu phấn đấu dư nợ tín dụng tăng 14 - 16%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

 

Khách hàng giao dịch tại SHB Chi nhánh Khánh Hòa.

Khách hàng giao dịch tại SHB Chi nhánh Khánh Hòa.


Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã chủ động báo cáo Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh việc thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH trên địa bàn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ hoạt động NH. Bên cạnh đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kịp thời và có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách. Chi nhánh cũng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.


NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ các chi nhánh TCTD trên địa bàn thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách, giải pháp của NHNN về tiền tệ, tín dụng và hoạt động NH; chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, chất lượng tín dụng; mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển mô hình NH lưu động ở những địa bàn khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong việc tiếp cận vốn và các dịch vụ NH khác; phát triển các sản phẩm, dịch vụ NH phù hợp với từng phân khúc khách hàng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… góp phần hạn chế tín dụng đen. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm đảm bảo an toàn vốn vay và hiệu quả kinh tế, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ phù hợp với chủ trương hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế; tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ…


Ngành NH cũng chủ động phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, NH trên địa bàn. Năm 2019, các chi nhánh TCTD đã phối hợp với cơ quan Thi hành án giải quyết xong 106 vụ việc, thu hồi được 143 tỷ đồng nợ xấu…


Hoàn thành các chỉ tiêu


Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến cuối tháng 12-2019, huy động vốn toàn tỉnh ước đạt 84.120 tỷ đồng, tăng 8,19% so với đầu năm; dư nợ cho vay ước đạt 88.790 tỷ đồng, tăng 14,06% so với đầu năm; nợ xấu của các chi nhánh TCTD trên địa bàn ở mức thấp, tỷ lệ nợ xấu là 0,67%. Như vậy, ngành NH tỉnh đạt kế hoạch đề ra cho năm nay. Về cơ cấu tín dụng, dư nợ cho vay theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh: dư nợ cho vay ngành du lịch - dịch vụ - thương mại chiếm 70,52%; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 22,56%; nông - lâm - thủy sản chiếm 6,92%.


Theo ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc NHNN Chi nhánh Khánh Hòa, các chi nhánh TCTD đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, mở rộng tín dụng có hiệu quả, ưu tiên tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; mặt bằng lãi suất ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn NH. Vốn tín dụng được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tập trung các đối tượng ưu tiên (chiếm 49,13% tổng dư nợ). Tín dụng tăng trưởng tốt, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng, nợ xấu trong ngưỡng an toàn. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh.


NAM DU
 

.

các thông tin tiện ích