Cảnh báo rủi ro trong hoạt động ngoại hối và thanh toán quốc tế

Thứ Hai, 09/12/2019, 20:58 [GMT+7]

Cảnh báo rủi ro trong hoạt động ngoại hối và thanh toán quốc tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản cảnh báo rủi ro trong hoạt động ngoại hối và thanh toán quốc tế.


Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng phạm tội lợi dụng hình thức thanh toán quốc tế thông qua phương thức điện chuyển tiền để thực hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới để hoàn thiện các quy định, quy trình, chính sách nội bộ trong hoạt động ngoại hối và thanh toán quốc tế, đặc biệt đối với các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài. Bên cạnh đó, tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ; rà soát chất lượng cán bộ, nâng cao trình độ, kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ ngân hàng; thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong hoạt động ngân hàng; thường xuyên đánh giá, rà soát, luân chuyển cán bộ theo quy định nhằm hạn chế các vụ việc sai phạm do có sự tiếp tay hoặc thực hiện của cán bộ ngân hàng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngoại hối, thanh toán quốc tế và phòng, chống rửa tiền…


K.N

 

.

các thông tin tiện ích