Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách

Thứ Năm, 10/05/2018, 22:51 [GMT+7]

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách

Sau hơn 3 năm thực hiện, Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã có những tác động tích cực.

 
Chuyển biến về nhận thức


Tại Khánh Hòa, việc triển khai Chỉ thị số 40 đã đạt những kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hoài Chiểu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa, Chỉ thị số 40 đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. MTTQ, các cơ quan, ban, ngành và hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng nhất là củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, xử lý nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.

 

Những người làm nghề bẫy nhử tôm hùm ở Nha Trang được vay vốn chuyển đổi nghề.

Những người làm nghề bẫy nhử tôm hùm ở Nha Trang được vay vốn chuyển đổi nghề.


Những năm qua, nhiều hộ đã được vay vốn từ các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để có việc làm ổn định, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống... Ông Nguyễn Thành Vinh (thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh) vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm để nuôi tôm. Tuy số tiền vay còn ít so với nhu cầu nhưng cũng giúp phần nào tiền mua thức ăn nuôi tôm. Bà Võ Ngọc Thị Mỹ Hiền (thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh) cho biết, gia đình bà vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để nuôi tôm hiệu quả. Còn theo ông Trần Phổi (tổ dân phố Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm), nhờ được vay 12 triệu đồng của NHCSXH, gia đình ông bỏ thêm một phần để làm công trình nước sạch, vệ sinh sạch sẽ. Chương trình cho vay vốn nước sạch, vệ sinh môi trường đã giúp nhiều hộ như gia đình ông có cuộc sống sinh hoạt văn minh, sạch sẽ.


Nguồn vốn ngân sách địa phương cho vay hiệu quả


Từ khi Chỉ thị số 40 ban hành đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đã dành hơn 106 tỷ đồng để cho vay các chương trình, trong đó, ngân sách tỉnh hơn 95,3 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện gần 10,8 tỷ đồng; hỗ trợ 50% kinh phí mua xe ô tô phục vụ cho hoạt động giao dịch xã, số tiền 2,1 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh đã chuyển 15 tỷ đồng, ngân sách huyện chuyển 700 triệu đồng cho NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Lũy kế vốn ngân sách địa phương đã chuyển đến nay gần 267,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh gần 236,9 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hơn 30,2 tỷ đồng, vốn dự án Hòn Mun 646 triệu đồng.


Trong số các huyện, thị xã, thành phố, TP. Nha Trang có vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH nhiều nhất. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban đại diện NHCSXH TP. Nha Trang cho biết, thành phố đã quan tâm và cố gắng cân đối một phần vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Nhờ nguồn vốn này đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Đặc biệt, nhờ nguồn vốn cho vay chuyển đổi ngành nghề của ngân sách thành phố chuyển qua kênh NHCSXH, nhiều hộ trước đây sinh sống bằng nghề đặt bẫy nhử tôm hùm trong vịnh Nha Trang đã có điều kiện chuyển đổi nghề hiệu quả. Lũy kế đến nay, TP. Nha Trang đã chuyển vốn cho NHCSXH hơn 13 tỷ đồng, chiếm 43% tổng số vốn ngân sách cấp huyện toàn tỉnh ủy thác qua NHCSXH.


Trong thời gian qua, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tỉnh tập trung cho vay hiệu quả các chương trình như: giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch, vệ sinh môi trường phường, thị trấn, xuất khẩu lao động và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, đã góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, nâng cao đời sống. Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho các chương trình tín dụng chính sách xã hội.


NAM DU

 

.

các thông tin tiện ích