Ninh Hòa: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Thứ Năm, 19/04/2018, 23:02 [GMT+7]

Ninh Hòa: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Ngày 19-4, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hòa họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018.


Quý I, doanh số cho vay của Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa đạt gần 62 tỷ đồng với 2.596 hộ vay, doanh số thu nợ gần 40 tỷ đồng. Đến cuối tháng 3, tổng nguồn vốn của NHCSXH trên địa bàn thị xã đạt gần 490 tỷ đồng; dư nợ cho vay hơn 479 tỷ đồng với 28.323 khách hàng vay vốn từ các chương trình tín dụng chính sách.


Quý II, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã Ninh Hòa yêu cầu các tổ chức hội, đoàn thể thị xã chỉ đạo cấp cơ sở quan tâm theo dõi đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vốn vay; các hội, đoàn thể cấp xã phải tham gia giám sát 100% các phiên giao dịch tại xã, phường. Phòng giao dịch NHCSXH thị xã phối hợp với các xã, phường rà soát thống kê đối với những trường hợp bỏ đi khỏi địa phương để thực hiện xử lý nợ theo đúng quy định; lập danh sách cụ thể những trường hợp cho vay vốn theo chương trình học sinh, sinh viên để lãi tồn đọng cao, không thu hồi được nợ do không có việc làm khi ra trường để UBND thị xã, các xã, phường giới thiệu công việc phù hợp khi Khu Công nghiệp Ninh Thủy đi vào hoạt động; tiếp tục rà soát cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn; triển khai thực hiện cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100 của Chính phủ.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích