Đến năm 2020: 80% giao dịch nộp thuế được thực hiện qua ngân hàng

Thứ Hai, 07/05/2018, 00:16 [GMT+7]

Đến năm 2020: 80% giao dịch nộp thuế được thực hiện qua ngân hàng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Chương trình hành động Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng (NH) đối với các dịch vụ công và chi trả các chương trình an sinh xã hội.


Chương trình phấn đấu đến năm 2020: 80% giao dịch nộp thuế tại các huyện (trừ Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa), thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua NH; 100% Kho bạc Nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố có thiết bị chấp nhận thẻ NH phục vụ việc thu ngân sách Nhà nước. Tại các thành phố, thị xã thuộc tỉnh: 70% số tiền điện được thanh toán qua NH; 50% cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước qua NH; 100% trường đại học, cao đẳng chấp nhận thanh toán học phí qua NH và 80% số sinh viên các trường đại học, cao đẳng nộp học phí qua NH; 50% bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa chấp nhận thanh toán qua NH; hơn 90% cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước thực hiện thanh toán qua NH đối với các dịch vụ công.


Chương trình cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo đó, chú trọng việc triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua NH đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội; tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin phù hợp giữa đơn vị cung ứng dịch vụ công với NH; bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…


Ngọc Khánh
 

.

các thông tin tiện ích