09:09, 18/09/2022

Gần 50 doanh nghiệp được đào tạo "Khởi sự kinh doanh"

Sáng 18-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Trường doanh nhân Top Olympia khai giảng khoá đào tạo "Khởi sự kinh doanh" cho đại diện gần 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Sáng 18-9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Cổ phần Trường doanh nhân Top Olympia khai giảng khóa đào tạo “Khởi sự kinh doanh” cho đại diện gần 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

 

 

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp phát biểu khai giảng
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp phát biểu khai giảng.

 

Thông qua khoá học, các học viên sẽ được trang bị về kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và hoạch định tài chính doanh nghiệp. Từ đó, học viên sẽ hiểu được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của kế hoạch kinh doanh. Khoá học giúp người tham gia nắm bắt được các mô hình lập kế hoạch kinh doanh, lựa chọn mô hình phù hợp. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ hiểu và phân loại được các chi phí, xây dựng được kế hoạch kinh doanh theo tính chất, nội dung chi phí; chủ động xây dựng kế hoạch lợi nhuận và hoạch định tài chính cho doanh nghiệp. 

 

 

Giảng viên truyền thụ kiến thúc cho các học viên
Giảng viên truyền đạt kiến thúc cho các học viên

 

Được biết, khóa đào tạo này hoàn toàn miễn phí, nằm trong chương trình trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường niên của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh.

 

Nhật Minh