09:09, 15/09/2022

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang: Tăng cường tuyên truyền chống khai thác IUU

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang quản lý biên phòng trên địa bàn 4 xã, phường thuộc TP. Nha Trang. Đây là địa bàn có lượng tàu đánh bắt hải sản lớn nhất của tỉnh, có 2 cảng cá Hòn Rớ và Cửa Bé với  gần 300 tàu cá có chiều dài trên 15m cần lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang quản lý biên phòng trên địa bàn 4 xã, phường thuộc TP. Nha Trang. Đây là địa bàn có lượng tàu đánh bắt hải sản lớn nhất của tỉnh, có 2 cảng cá Hòn Rớ và Cửa Bé với  gần 300 tàu cá có chiều dài trên 15m cần lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Thời gian qua, đồn đã tuyên truyền sâu rộng đến các chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên thực hiện tốt việc phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Đơn vị đã tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, bao gồm cả thông tin và hình ảnh, cung cấp thông tin cho ngư dân tập trung vào các nội dung:  Nhận biết các vùng biển Việt Nam; quy định của pháp luật Việt Nam khi xử lý tàu cá đánh bắt hải sản sai quy định; điều kiện để tàu cá khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam.


Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức gần 20 buổi tuyên truyền cho hàng trăm lượt chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn. Tại các trạm kiểm soát biên phòng, khi các phương tiện làm thủ tục qua trạm kiểm soát, cán bộ làm thủ tục xuất nhập bến trực tiếp tuyên truyền, tổ chức cho thuyền trưởng ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp. Đồng thời, nhắc nhở các chủ phương tiện, thuyền trưởng thực hiện nghiêm túc việc ghi nhật ký khai thác hải sản, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo đúng quy định; cách dò tần số khi tàu thuyền của ngư dân đánh bắt trên biển không may gặp sự cố cần trợ giúp.


VĂN TÂN