11:02, 14/02/2022

Vạn Ninh: Hơn 2,5 tỷ đồng cho chương trình OCOP năm 2022

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.
 

UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022.
 
Mục tiêu của chương trình nhằm tiếp tục vận động, hỗ trợ nâng cấp, củng cố và phát triển các sản phẩm đăng ký tham gia từ năm 2019 đến 2021 không được đánh giá cao (1-2 sao) và các sản phẩm đạt 3 sao dự thi đánh giá nâng hạng năm 2022; nâng cấp, chuẩn hóa, hoàn thiện ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt ngưỡng 3 sao cấp huyện và tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh… Năm 2022, huyện đưa 18 sản phẩm vào danh mục tham gia chương trình OCOP thuộc các nhóm ngành như: Thực phẩm, đồ uống, thủ công mỹ nghệ, trang trí. Kinh phí thực hiện chương trình hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách nhà nước 2,2 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của chủ thể.
 
THANH HẢI