Gần 2.000 hộ tham gia mô hình đồng quản lý nghề cá

Thứ Hai, 15/11/2021, 21:03 [GMT+7]

Gần 2.000 hộ tham gia mô hình đồng quản lý nghề cá

Với sự tài trợ của dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (dự án CRSD), đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập 15 mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ ở 15 địa phương ven biển, thu hút gần 2.000 hộ ngư dân có tàu cá công suất nhỏ dưới 20CV tham gia. Các mô hình này đã phát huy vai trò gắn kết cộng đồng ngư dân; góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ; ngăn chặn, tiến tới loại bỏ nghề cấm trong khai thác thủy sản. Mỗi năm, các tổ đồng quản lý đã phối hợp thực hiện hàng trăm chuyến tuần tra trên biển nhằm ngăn chặn những phương tiện hoạt động nghề cấm trong các vùng đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh.


Được biết, các mô hình đồng quản lý nghề cá ven bờ sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các khu vực ven biển khác; từng bước hỗ trợ ngư dân khai thác ven bờ chuyển đổi sinh kế, tránh phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản ven bờ.


H.L

.

các thông tin tiện ích